HOW TO INSTALL CISCO ASDM ? – YouTube

HOW TO INSTALL CISCO ASDM ? – YouTube.

Advertisements

[CCNA Lab Series] – Bài 10: Giao thức ARP

A. Mục tiêu của bài lab:
Xem thông tin trong bảng ARP

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router1 và Router2. Tiếp tục đọc

[CCNA Lab Series] – Bài 9: Cấu hình địa chỉ IP cho interface

A. Mục tiêu của bài lab:
Cấu hình địa chỉ IP cho các Router 1, 2 và 4 và sử dụng lệnh ping để kiểm tra kết nối giữa chúng.

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router1, Router2, Router4. Tiếp tục đọc

[CCNA Lab Series] – Bài 8: Cấu hình các cổng giao tiếp (interface)

A. Mục tiêu của bài lab:
Biết cách kích hoạt và xem thông tin các interface trên một router.

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router1 và Router2. Tiếp tục đọc

[CCNA Lab Series] – Bài 7: Lệnh copy

A. Mục tiêu của bài lab:
Giới thiệu về các lệnh copy mà Cisco IOS hỗ trợ

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1. Tiếp tục đọc

[CCNA Lab Series] – Bài 6: Thiết lập thông báo khi đăng nhập vào router

A. Mục tiêu của bài lab:
MOTD (Message of The Day) là thông báo được hiển thị khi ai đó đăng nhập vào router. MOTD có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về router hoặc hiển thị các thông báo về báo về bảo mật.

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1. Tiếp tục đọc

[CCNA Lab Series] – Bài 5: Ôn tập và mở rộng

A. Mục tiêu của bài lab:
Quan sát và cấu hình một số phần cơ bản của router.

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1. Tiếp tục đọc

[CCNA Lab Series] – Bài 4: Cisco Discovery Protocol (CDP)

A. Mục tiêu của bài lab:
Hiểu được các chức năng của CDP

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router 1 và Router 4. Tiếp tục đọc

[CCNA Lab Series] – Bài 3: Cơ bản về lệnh show

A. Mục tiêu của bài lab:
Làm quen với các câu lệnh show cơ bản

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1.

C. Các bước thực hiện:1. Hiển thị dấu nhắc lệnh.

Router>

2. Vào Privileged mode.

Router>enable
Router# Tiếp tục đọc

[CCNA Lab Series] – Bài 2: Làm quen với CLI

A. Mục tiêu của bài lab:
Giới thiệu về giao diện dòng lệnh (CLI); 2 chế độ là user mode và privileged mode; cơ bản về 2 lệnh help và show.

B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng Router1.

C. Các bước thực hiện

1. Khởi động Router1 lên và truy cập vào giao diện cấu hình CLI của nó. Sau đó, nhấn Enter để hiển thị dấu nhắc lệnh.

2. Hiện ta đang ở User mode (là chế độ chỉ hỗ trợ các câu lệnh cơ bản để xem những thiết lập của thiết bị mà không được phép sử dụng các câu lệnh đặc quyền để thay đổi cấu hình của thiết bị). Gõ vào dấu chấm hỏi (?) để xem tất cả các câu lệnh có thể sử dụng tại dấu nhắc lệnh này.

Router>? Tiếp tục đọc