Yahoo Messenger 11.5 với tính năng chat theo thẻ

Thuận tiện hơn khi chat với nhiều nick bằng tính năng chat theo thẻ trong phiên bản Yahoo Messenger mới nhất.


Chat theo thẻ

Highslide JS
Giao diện chat theo thẻ mới lạ trong Yahoo Messenger 11.5 Tiếp tục đọc

Advertisements