Facebook Status Via All Devices

1. Via iOS 7
2. Via BlackBerry 8800
3. Via MacOS X 10.9 Mavericks
4. Via Mỹ Phẩm Gia Nguyễn
5. Via Nội Thất Phúc Đan
6. Via Nhất Tâm Sewing
7. Via rdtech-iuh.vn

Advertisements

Xuất hiện Facebook Messenger cho Windows 7

Facebook trong quá trình xử lý mới được bổ sung thêm nhiều tính năng hơn và các công cụ cải tiến mạng xã hội của nó. Cùng với cách bố trí mới và tính năng thời gian, Facebook cũng đang thử nghiệm một chương trình messenger (chat) cho Windows để trò chuyện.

Đầu tiên nghĩ, bất cứ ai hỏi lý do tại sao cần thiết cho một Windows client chuyên dụng khi có rất nhiều các ứng dụng có tính năng này cho Facebook, và chat trên phiên bản web cũng được hỗ trợ. Tuy nhiên, Facebook có vẻ như được thử nghiệm ứng dụng Windows mới dựa trên ứng dụng messenger cùng với các thông báo. Mặc dù ứng dụng này chưa được phát hành cho công chúng, nhưng nó đã được cung cấp để thử nghiệm. Dưới đây là vài ảnh chụp màn hình và các tính năng từ ứng dụng. Tiếp tục đọc