VirtualBox Guest Additions on Fedora 18/17, CentOS/RHEL 6.3/5.9

This is guide, howto install Oracle VirtualBox Guest Additions on Fedora, CentOS and Red Hat (RHEL). This guide should work with Fedora 18/17/16/15/14/13/12, CentOS 6.3/6.2/6.1/6.0/5.9, Red Hat (RHEL) 6.3/6.2/6.1/6/5.9.

VirtualBox Guest Additions is special software that can be installed inside Linux virtual machines to improve performance and make integration much more seamless. Among the features provided by these VirtualBox Guest Additions are mouse pointer integration and arbitrary screen solutions (e.g. by resizing the guest window). Tiếp tục đọc

Advertisements

Kích hoạt Compiz trên Fedora 16 GNOME Classic Desktop

Quản Trị Mạng – Với Compiz người dùng Fedora có thể sử dụng hiệu ứng 3D tuyệt đẹp, như cửa sổ lung lay hoặc một khối lập phương trên Desktop. Hướng dẫn sau sẽ giúp các bạn kích hoạt Compiz trên một Fedora 16 GNOME classic desktop. Yêu cầu hệ thống máy tính của bạn phải có một card đồ họa hỗ trợ 3D, chẳng hạn NVIDIA GeForce 8100. Tiếp tục đọc