CVE-2013-1763 SOCK_DIAG vulnerability in Linux kernel 3.3 to 3.8 Demo – YouTube

Advertisements

Tại sao Linux không cần chống phân mảnh?

Quản Trị Mạng – Nếu bạn là một tín đồ Linux, có thể bạn đã từng nghe thấy ổ đĩa cứng của mình không cần phải chống phân mảnh. Bạn cũng sẽ nhận thấy các bản phân phối Linux không có những tiện ích chống phân mảnh ổ đĩa. Nhưng vì sao lại thế?

Để hiểu tại sao Hệ thống file của Linux không cần chống phân mảnh trong sử dụng thông thường và người dùng Windows lại cần thì ta phải hiểu tại sao hiện tượng phân mảnh xảy ra và hệ thống file của Linux và Windows hoạt động khác nhau như thế nào. Tiếp tục đọc

Một số tiện ích cơ bản cho Linux Admin

1. Quản trị packages

– rpm
dùng để install, update, xem thông tin … các gói packets

vd: rpm -ivh <package_name.rpm> : cài đặt
rpm -Uvh <package_name.rpm> : cập nhật
rpm -qvl <package_name.rpm> : xem thông tin chi tiết

– yum
: trình dùng để cài đặt, và cập nhật gói tin qua mạng Internet ( yêu câu máy bạn phải kết nối Internet, và cài packet yum, thường ở fedora, gói này được cài theo mặc định )

Trước khi sử dụng, bạn phải edit file /etc/yum.conf để chỉ ra nơi mà yum sẽ tìm các package. Tiếp tục đọc

Cấu hình BIND cho Unix/Linux

I BIND là gì ?

Trước khi tìm hiểu về BIND, chúng ta cùng tìm hiểu một chút về DNS (Domain Name Service)…Một giao thức phục vụ việc phân giải tên miền trên Internet. Chính nhờ nó mà chúng ta có các địa chỉ dễ nhớ: http://www.msn.com or http://www.yahoo.com thay vì các địa chỉ IP thật khó nhớ của nó. Vậy hiểu một cách đơn giản DNS là một giao thức cho phép ta phân giải địa từ IP ==> địa chỉ thường và có thể ngược lại. Tiếp tục đọc

Download Absinthe v0.4 (Win, Mac, Linux) Jailbreak iOS 5.0.1

Cấu trúc cây thư mục trong Linux

Quản Trị Mạng – Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao các một số chương trình trong Linux được lưu dưới các thư mục khác nhau như /bin, /sbin, /usr/bin hay /usr/sbin?

Ví dụ như, một số được lưu trong /usr/bin. Sao không là /bin hay /sbin? Điểm khác biệt giữa các thư mục đó là gì?

Tiếp tục đọc