Scan Port toàn tập

Trong bài viết này tôi trình bày với các bạn các nguyên tắc Scan Port cơ bản trên hệ thống, những kỹ thuật scan từ đó chúng ta biết trên một hệ thống đang sử dụng những Port nào. Từ những khái niệm về Scan tôi cũng trình bày với các bạn giải pháp ngăn cấm Scan trên hệ thống. Nội dung trong bài viết gồm: Tiếp tục đọc

Advertisements

Hack Windows toàn tập – Cách phòng chống

Windows là hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới, nó luôn tiềm ẩn những lỗi bảo mật. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày với các bạn những phương thức tấn công một máy tính cài hệ điều hành Windows. Từ những kiến thức và khả năng tấn công vào máy tính cài hệ điều hành Windows tôi sẽ đưa ra các giải pháp bảo mật cho hệ thống. Tiếp tục đọc

Trojan & Backdoor toàn tập

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày với các bạn về Trojan và Backdoor. Những khái niệm cơ bản về Trojan và Backdoor, phân loại và cách thức lây nhiễm Trojan và Backdoor. Cùng với những kiến thức khác như sử dụng một số Trojan cơ bản, cách thức ẩn Trojan vào trong một file .Exe. Cuối cùng tôi sẽ đưa ra các giải pháp phòng chống Trojan và Backdoor. Tiếp tục đọc